கே.பி. ஜோதிட நூல்கள்

சார ஜோதிட (STELLAR ASTROLOGY) முறையில் A.தேவராஜ் அவர்களின் புத்தகங்கள்:

உயர் கணித சார ஜோதிட முறையை தெளிவாக விளக்கும் பொருட்டு எளிய நடையில் பின்வரும் நூல்கள் எம்மால் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை வெளிவந்துள்ள நூல்கள்:

எண் புத்தகங்களின் பெயர்கள்                   விலை

01 கொடுப்பினையும் தசாபுத்திகளும்              400 /-

02 ஜாதகத்தில் திருமணமும் தாம்பத்யமும் - பாகம் 1 200 /-

03 மருத்துவ ஜோதிடம் - பாகம் 1              350 /-

04 ஜாதகமும் தொழில் அமைப்பும் பாகம் - 1 200 /-

05 ஜாதகத்தில் கல்வி - பாகம் - 1              250 /-

06 K.B. ஜோதிட முறையில் விதியும் மதியும் 250 /-

07 K.B. முறையில் ஜாதகபலன் நிர்ணயம் - பாகம் 1 200 /-

08 K.B. முறையில் ஜாதகபலன் நிர்ணயம் - பாகம் 2 250 /-

09 சார ஜோதிட குறிப்புகள்- பாகம் - 1      200 /-

10 சார ஜோதிட குறிப்புகள்- பாகம் - 2      175 /-

11 உயர் தரமான கேள்வி பதில் - பாகம் - 1      175 /-

12 உயர் தரமான கேள்வி பதில் - பாகம் - 2      175 /-

13 அதனால் இந்த ஜோதிட பால(ட)ம் 150 /-

14 உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் சிற்றின்ப சிகரங்கள்    175 /-

15 மரபு - உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில்   8 ம் பாவம் 125 /-

16 உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் 6 ம் பாவம் 125 /-

17 உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் ஜாதக பகுப்பாய்வு 250 /-

18 உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் லக்ன பாவம் 175 /-

19 தனம் தரும் தன பாவம்              150 /-

19 ஆளுங்கிரகங்களின் அற்புதங்கள்      150 /-

20 அடிப்படை மற்றும் சார ஜோதிடத்தில் காரகங்கள் 300 /-

21 Basic Principles of KP Stellar Astrology               300 /-

22 Application of KP Stellar Astrology      350 /-

23 destiny of Marriage in Stellar Astrology      300 /-

24 destiny of Profession in Stellar Astrology      250 /-

25 Destiny of Diseases (A Treasure of Medical Astrology) 500 /-

26 The Greatness of Ascendant House      300 /-

27 சார ஜோதிட பஞ்சாங்கம் 2021      100 /-

28 12 ம் ஆண்டு சார ஜோதிட மாநாட்டு மலர் 350 /-


For more details:

1.  Website https://www.astrodevaraj.com/ 

2.  you tube channel  https://www.youtube.com/user/astrodevaraj

3. Face Book Link https://www.facebook.com/groups/stell ...

2 comments:

  1. I would like to learn astrology form your institute.Thank you

    ReplyDelete
  2. உங்கள் கணிதம் யூட்டிப்பூ மூலம் கவனித்து வருகிறேன்.மிகவும்அழகாகசொல்லிபாடம்
    நடத்தும் முறை சிறப்பு வாழ்த்துக்கள்

    ReplyDelete