தொடர்பு கொள்ள

ஜோதிடம் பார்க்கவும், ஜோதிடம் கற்கவும், புத்தகங்கள் பெறவும் தொடர்பு கொள்க:

ஸ்ரீ பிரகஸ்பதி ஜோதிஷ மையம்
ஜோதிட நல்லாசிரியர் A.தேவராஜ் 68, 3- வது தெரு, P.G. அவின்யு,
(AVL பள்ளி பின்பக்கம் அருகில்),
காட்டுப்பாக்கம், சென்னை - 56.
கைபேசி - 944 572 1793, 9382 3390 84.
இ-மெயில்: astrodevaraj@gmail.com
இணையத்தளம்: www.astrodevaraj.com


No comments:

Post a comment